Bixia

Kärnkraften knäckfråga för elpriset

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 08:58 CET

Milt väder och lägre spotpriser än väntat indikerar lägre elpriser för kommande period. Löften om större tillgänglighet i kärnkraften har utlovats under hösten. Nu talar de nya stoppen i Ringhals och Oskarshamn för motsatsen med fortsatt höga elpriser i de södra elområdena 3 och 4.

Elmarknadsläget just nu

Spotpriserna är på väg ner tack vare att löften om kärnkraftsproduktionen ska komma i drift igen. För närvarande har vi 67 % kärnkraftsproduktion i Sverige och även om vi bara når 80 % skulle det avsevärt påverka framförallt spotpriserna neråt och skapa ett gynnsammare läge för södra Sverige. I skrivande stund är det bara Forsmark som är i drift till 100 %. Terminspriserna, som ligger till grund för de fasta elpriserna, bedöms ligga lite högt just nu och har s k nersida.

De nya elområdena skapar oro i södra Sverige. Gränsdragningarna mellan elområdena kan i vissa kommuner upplevas som orättvisa. Vissa dagar har det sedan starten den 1 november skilt 16 öre beroende på vilken sida gränsen man bor och verkar.

- När kärnkraften inte producerar som den ska uppstår balansproblem och överföringskapaciteten minskar mellan elområde 3 och 4 med stora prisskillnader som följd, säger Joakim Borén, chef privatmarknad på Bixia.

- Jag har stor respekt för mångas oro och att det kan vara frustrerande att boende i södra Sverige i praktiken får betala för att kärnkraften inte är i drift som den ska. Däremot är det alldeles för tidigt att redan efter två veckor döma ett så omfattande system som elområdesindelningen som dessutom är ett led i harmoniseringen av en europeisk elmarknad, säger Joakim Borén

Bixia rekommenderar

Knäckfrågan är alltså produktionskapaciteten i våra svenska kärnkraftverk. Både Oskarshamn och Ringhals har stått stilla de senaste veckorna. Nu visar det sig att Ringhals inte kommer i produktion som planerat och Oskarshamn enligt prognosen under andra halvan av december.

- Det är uppriktigt sagt inte ok med så låg tillgänglighet i de svenska kärnkraftverken i november och december månad, särskilt inte med tanke på elområdesindelningen, säger Joakim Borén.

Sett över hela vintern talar fortfarande mycket för att rörligt pris är att föredra, men så länge kärnkraften levererar under 80% finns risk för höga priser, främst i elområde 3 och 4.

- Känner man sig därmed otrygg bör man välja att binda priset över vintern, avslutar Joakim Borén.

Fakta om elområdesindelningen:

www.svenskenergi.sewww.svk.sewww.bixia.se

För mer information kontakta gärna:

Joakim Borén, chef privatmarknad, Bixia, 073-351 47 48

Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

 

Bixia Rapport publiceras regelbundet av Bixia och innehåller information och analyser kring det aktuella elpriset i Sverige. Informationen som ligger till grund för analysen kan ändras snabbt och göra dem inaktuella.

Bixia AB är ett fristående elbolag med nio delägare: Tekniska Verken i Linköping AB, Växjö Energi AB, Mjölby Svartådalen Energi AB, Bjäre Kraft, Södra Hallands Kraft, Sandviken Energi, Nässjö Affärsverk AB, Borgholm Energi AB, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Koncernen har totalt 18 kontor. Dessa finns i Linköping, Borgholm, Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup, Växjö och Ängelholm.

Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsbolag och erbjuder attraktiva energi- och kommunikationsprodukter. Bixia har ca 300 000 kunder och omsatte 2010 cirka 3,8 Mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad och småskalig energiproduktion och är det elhandelsbolag som köper in mest närproducerad el från cirka 600 anläggningar. www.bixia.se.