Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning

Kärnkraftsindustrin försöker kortsluta miljölagstiftningen

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 10:09 CET

Kärnkraftsindustrin, via sitt dotterbolag SKB AB, lämnade den 8 oktober in en ansökan enligt kärntekniklagen till Statens kärnkraftinspektion om att få bygga en inkapslingsanläggning för högaktivt kärnkraftsavfall i form av använt kärnkraftsbränsle. Industrin avstår samtidigt från att lämna in samma ansökan enligt miljöbalken till Miljödomstolen. Tillstånd för att få bygga ett slutförvar för högaktivt kärnkraftsavfall måste ges av regeringen enligt både Kärntekniklagen och Miljöbalken. Miljödomstolen tillåter inte en uppsplittring av ansökningar i delar eftersom det inte är möjligt eller resurseffektivt att granska endast delar av ett system som kan orsaka allvarlig störning på människa och miljö.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har bett en miljörättsexperten Jur. Dr. Christina Hörnberg Lindgren att analysera ansökningsförfarandet. I en utredning konstaterar hon att den aktuella ansökan utgör ett direkt avsteg från gällande bestämmelser.

– Kärnkraftsindustrins ansökan föregriper miljöprövningen för hela slutförvarssystemet som ska komma om några år, säger Catharina Lihnell Järnhester, ordförande i MKG. Det vore oförsvarligt om myndigheternas resurser skulle användas till att granska en enskild fabrik när stora resurser behövs för att utreda om hela systemet alls duger.

– MKG har skrivit till SKI för att framföra det som står i miljöjuristens utredning. Vi anser att ansökan bör läggas åt sidan. Eftersom det inte är visat att industrins metod är den långsiktigt miljömässigt bästa kan myndigheterna inte gå vidare i dagsläget. Alternativ måste utredas och en fullständig ansökan skickas in först, säger Johan Swahn, kanslichef för MKG.

För mer information kontakta:
Johan Swahn, kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG,
070 467 37 31, johan.swahn@mkg.se
Catharina Lihnell Järnhester, ordförande, MKG, 070-341 30 99, catharina.lihnell@snf.se

MKG:s PM om ansökan, skrivelsen till SKI och mer information om MKG:s arbete finns på föreningens hemsida http://www.mkg.se .