Ringhals AB

Kärnkraftsopinionen fortsatt mycket positiv

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 16:46 CET

Synovate-Temo genomförde en opinionsmätning under november månad i år.

I november 2006 svarar 81 procent av svenskarna att de vill fortsätta använda eller utveckla den svenska kärnkraften.
-37 procent vill fortsätta använda kärnkraften och vid behov bygga nya reaktorer
-44 procent vill fortsätta använda de kärnkraftverk som idag finns, men inte bygga några nya reaktorer
-15 procent vill fortsätta avveckla kärnkraften genom politiska beslut
-Andelarna är i stort sett desamma som i en undersökning i juni i år

Sju av tio svenskar tycker det var bra för landet att vi satsade på kärnkraft.
-Tre av fyra svenskar ger de svenska kärnkraftverken högt betyg när det gäller säkerheten
-Tre av tio svenskar vill bygga fler kärnkraftverk om man behöver förbättra den framtida elförsörjningen - nästan lika många vill bygga ut orörda älvar
-Undersökningen visar att kärnkraftsopinionen är i stort sett oförändrad jämfört med juni i år