Beans AB - det goda kaffet

Kaffeleverantören Beans miljörapport 2012

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 09:00 CEST

Minskad klimatpåverkan trots kraftig omsättningsökning

För första gången sedan företaget Beans, som levererar kaffemaskiner och gott kaffe till svenska arbetsplatser, började mäta sin klimatpåverkan 2007 har företaget lyckats med att minska de totala utsläppen – trots fortsatt kraftig omsättningsökning mellan 2010 och 2011, från drygt 48,4 milj. kr till drygt 58,6 milj. kr.

Det framgår av företagets miljörapport för 2012, där miljöarbetet, vilket går under namnet Ett smakfullt engagemang, utvärderas. Miljörapporten fokuserar på tre områden och deras miljöpåverkan: Företaget Beans, kaffemaskinen och kaffet.

Företaget Beans: Under 2011 var utsläppen från företagets kontor, tjänsteresor och transportbilar 42 ton koldioxid. Det är lika mycket som 14 svenska genomsnittliga personbilar släpper ut under ett år. Utsläppen minskade med 15 % jämfört med 2010, vilket är samma effekt som att ta bort tre bilar från landets vägar. Detta trots att omsättningen ökade med 20 % under samma period. Alla Beans transportbilar drivs nu av gas och under 2012 börjar företaget använda sin första elbil.

Kaffemaskinen: Växthusgasutsläppen från elförbrukningen i företagets kunders kaffemaskiner var 119 ton koldioxid under 2011. Trots fler kaffemaskiner än föregående år minskade utsläppen med
1 %. Det beror framförallt på att företaget säljer allt fler kaffemaskiner av modellen CQube, som är mer energieffektiv än tidigare modeller.

Kaffet: Under de senaste åren har det kommit ut fler certifierade bönor med mycket hög kvalitet på marknaden och Beans har kunskapen att ställa in maskinerna för dessa kaffesorter. Detta gör att det inte längre finns någon motsats mellan gott och certifierat, klimatsmart kaffe. Företagets mål är att 30 procent av alla förbrukningsartiklar som säljs under 2012 ska vara miljö- och rättvisemärkta, eller klimatkompenserade. Under 2011 var andelen 23 procent. Beans satsar nu på att tillsammans med sina leverantörer och kunder gå över till mer ansvarsfulla kaffebönor och förbrukningsartiklar. Bland annat har företaget varit med och certifierat en av sina storsäljande kaffesorter, Bergstrands Musto enligt Rainforest Alliance.

Rune Bergo, vd Beans, är nöjd och stolt efter att ha presenterat företagets femte miljörapport:

– Tillväxtföretag pratar ofta om minskade utsläpp per anställd eller per krona. Vi pratar om att minska våra totala utsläpp. Att vi för första gången sedan vi började mäta vår klimatpåverkan lyckats minska de totala utsläppen, visar att målet till 2015 är möjligt: Att vara tillbaka på 2007 års utsläppsnivå. Vi behöver minska utsläppen med 30 procent jämfört med 2011 – en stor utmaning!

För mer information, kontakta:
- Rune Bergo, vd Beans, 070-585 21 50, rune.bergo@beans.se

SMAKFULLA HÖJDPUNKTER 2011

Här följer några höjdpunkter vad gäller minskad miljö- och klimatpåverkan från Beans 2011.

  • Bytt ut flera bilar till miljöklassade fordon. Beans har nu 22 gasdrivna bilar och 28 av företagets 29 fordon är miljöklassade.
  • Ersatt 5 500 liter diesel med gas, vilket besparat atmosfären 10 ton koldioxid.
  • Involverat medarbetarna genom fyra utbildningar & workshops. Drygt nio av tio medarbetare vill nu aktivt vara med och påverka att göra Beans blir ett ännu mer hållbart företag.
  • Ökat andelen energisnåla CQube-maskiner med 14 procentenheter.
  • Ökat andelen miljömärkta och ansvarsfulla produkter i försäljning av förbrukningsartiklar med 9 procentenheter till 23 %.
  • Minskat utsläppen och fortsätter att klimatkompensera. Växthusgasutsläppen från Beans verksamhet, och utsläppen från företagets kunders kaffemaskiner, var 161 ton koldioxid under 2011, nästan 9 ton mindre än 2010. Utsläppen är alltså på väg ned, men långt ifrån noll. Därför fortsätter Beans att klimatkompensera för alla utsläpp. Klimatkompensationen sker genom ett projekt som stödjer nyplantering av träd och bidrar till utvecklingen av ett hållbart skogsbruk i regionen Chiapas, i södra Mexiko, i samarbete med Plan Vivo.

Beans AB är ett snabbt växande företag som arbetar med försäljning och support av kaffemaskiner till kontorskunder (office) och restauranger i stockholmsområdet och i Göteborg. Företaget grundades år 2002 består i mars 2011 av 28 medarbetare. Verksamheten omsatte 43 MSEK under 2009.  
Mer information om företaget finns på
www.beans.se