Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Kajsa Lindberg och Rickard Bergqvist nya docenter på Handelshögskolan

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2011 13:34 CET

Kajsa Lindberg och Rickard Bergqvist har antagits till docenter i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Kajsa Lindberg forskar i huvudsak om förändringsprocesser och om organisering mellan organisationer, just nu med ett särskilt fokus på omvandlingen inom apoteksmarknaden.

Kajsa Lindberg är verksam vid Gothenburg Research Institute, Handelshögskolans institut för tvärvetenskaplig forskning. För närvarande är hon inriktad på studier om apotek: hur apoteksmarknaden rekonstrueras, hur apotekare agerar som institutionella entreprenörer och hur praktiken omformas. Genom ett etablerat samarbete med forskare i andra länder görs också jämförelser med apotekssystemen i Italien, Storbritannien och USA. I ett annat projekt studerar Kajsa Lindberg vad som händer i offentlig sektor när ny teknik införs, så kallat e-Government.

Rickard Bergqvist forskar om intermodala transporter och möjligheterna att skapa mer kostnadseffektiva och miljövänliga transportsystem. Han ansvarar även för det internationella mastersprogrammet Logistics and Transport Management.

Rickard Bergqvists huvudsakliga forskningsområden är maritim logistik, regional logistik, intermodala transporter, torrhamnar och offentlig-privat samverkan. Hans vetenskapliga arbete omfattar över 20 fackgranskade tidskriftsartiklar, konferensartiklar och bokkapitel inom sina forskningsområden. I nuläget arbetar han med forskning inriktad mot sjöfartens image, regional logistik, hamnpendlar och etableringsprocesser för kombiterminaler.

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina drygt 7000 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.