Umeå kommun

​Kajsa Öberg Lindsten tilldelas Elsa Swenson-stipendiet 2016

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 10:15 CET

Kajsa Öberg Lindsten, översättare och kritiker, tilldelas 2016 års stipendium från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek. Kajsa har översatt flera ryska, belarusiska och franska författare till svenska, och är aktuell bl.a. genom översättning av den belarusiska nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj.

Styrelsens motivering
Styrelsens motivering lyder:
Kajsa Öberg Lindsten ger med sina översättningar svenska läsare tillgång till några av den ryskspråkiga litteraturens väsentligaste röster. Hennes översättningar av Andrej Platonovs romaner Grundgropen, Lyckliga Moskva, Dzjan och Tjevengur ger svensk språkdräkt till vad som alltmer kommit att betraktas som ett av 1900-talets viktigaste ryskspråkiga författarskap. Översättningarna av årets Nobelpristagare Svetlana Aleksijevitjs verk; Kriget har inget kvinnligt ansikte, Tiden second hand, De sista vittnena m.fl. låter även svenskspråkiga läsare ta del av en verklighet som länge har varit alltför lite känd i Sverige.

Om stipendiet och prisutdelning
Stipendiet på 25 000 kr utdelas under litteraturfestivalen Littfest fredag 18 mars 2016 i Umeå då det också är möjligt att få lyssna till Kajsa.

Tidigare stipendiater har varit Renata Ingbrant (2015), Per Ambrosiani (2014), Susanna Witt (2013), Nils Håkanson (2012) samt Tora Hedin (2011).

Om Elsa Swensons stiftelse
Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek bildades 2001 efter en donation i ett testamente efter Elsa Swenson (1924–2000). Stiftelsen har bland annat till uppgift att tillhandahålla god utländsk skönlitteratur och främja östeuropeisk skönlitterär forskning.

Styrelsen för Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek består av Ingegerd Frankki, ordförande och bibliotekschef Umeå kommun, Mikael Sjögren, bibliotekschef Umeå Universitetsbibliotek och Leif Mårtensson, ledningskoordinator Umeå kultur.

Mer information:
Leif Mårtensson
ledningskoordinator
Umeå kultur, Umeå kommun
070-556 16 49
090- 16 33 52
leif.martensson@umea.se.

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.