MDT

Kajsa Sandström “THESE IMAGES ARE WRITTEN ON MY BODY” & Katja Seitajoki “IN-BETWEEN IMAGES Tracing a Self- Portrait”

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2013 11:40 CEST

Pressmeddelande 15 mars 2013

Delad kväll med två olika solon 22-23 mars: Kajsa Sandström “THESE IMAGES ARE WRITTEN OM MY BODY” och Katja Seitajoki “IN-BETWEEN IMAGES – Tracing a Self- Portrait"


Mötet mellan Sandström och Seitajoki fick sin början 2011, då Seitajoki bjöd in Sandström i sitt nya projekt. En konstnärlig dialog tog form, som nu varat i ett och ett halvt år. Genom samtal och reflektioner har en gemensam grund för teori skapats där konstnärligt arbete, feminism och samhällskritik har stått i centrum. Två olika konstnärliga processer har under tiden växt fram, där blicken och ögat stått i centrum; i relation till kroppsligtillblivelse genom visuella seendeprocesser och minne (THESE IMAGES ARE WRITTEN ON MY
 BODY) och självporträttet i möten med det som är icke-jaget (IN-BETWEEN IMAGES- Tracing a Self- Portrait)."THESE IMAGES ARE WRITTEN ON MY BODY", Kajsa Sandström

Sandström har i sitt solo inspirerats av tre olika Dadaistiska, kvinnliga konstnärer aktiva 1916-21 (Emmy Hennings, Hannah Höch och Sophie Täuber). 100 år efter deras tid undersöker Kajsa processen av tillblivelse; relationen mellan kroppen och bilden av kroppen, och hur det visuella, immateriella, formar mötet mellan åskådare och performer.

"IN-BETWEEN IMAGES- Tracing a Self- Portrait" av Katja Seitajoki.

Seitajoki undersöker i sitt solo självporträttet genom imitation, repetition och minne. Hon spårar rörelser genom teckningar som är både upplysta och projicerade. Bilder, text och ljud sammanlänkas för att omdefiniera subjektet.


Under den gemensamma kvällen exponeras blicken och seendeprocessen på vita pappersark. Man skulle kunna göra anspråk på att den vita ytan är tom, men sannolikt är den redan fullt kodad av skuggor, vanor och klichéer, sätt att se och bete sig.

Fredag den 22 mars och lördag den 23 mars kl 20.00
Varmt välkomna!
För mer information och pressbiljetter kontakta:Stina Dahlström08-611 14 56

stina@mdtsthlm.se

För pressbilder: http://www.mynewsdesk.com/se/view/image/kajsa-sandstroem-katja-seitajoki

www.mdtsthlm.se

MDT är en internationell samproduktionsplattform och en ledande scen för samtida koreografi och performance. MDT har sedan 1986 presenterat och samarbetat med internationella och svenska konstnärer.

MDT is an international co-production platform and a leading venue forcontemporary choreography and performance situated in a reconstructedtorpedo workshop in the Stockholm city center. MDT has since 1986supported and collaborated with Swedish international and emergingartists. MDT is supported by Kulturrådet, Kulturförvaltningen StockholmsStad, and kulturförvaltningen Stockholms Läns Landsting.