Byggkeramikrådet

Kakelbranschens våtrumsregler i ny utgåva

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 12:59 CET

Trots stora ansträngningar av försäkringsbolagen i samråd med kakelbranschen, rörbranschen och andra, är antalet vattenskador i våtrum fortfarande högt. Samhällets årliga kostnad för vattenskador är fem miljarder eller 100 miljoner kronor i veckan.

En stor del av skadorna orsakas av rör och apparater. Men även väggar och golv, och anslutning till golvbrunnar har en andel.

Från sextiotalet har det blivit vanligt med väggar av skivor på regelstomme. Tidigare var väggarna mest av massiva material, betong eller putsat murverk. På sjuttiotalet började vattenskadorna öka kraftigt, särskilt just på skivunderlag. Väggarna av massivmaterial tog knappast någon skada av inträngande vatten. De kan torkas ut efter ett läckage och förses med nytt ytmaterial, medan väggar med fuktkänsliga skivor snabbt förlorar formen vid nedfuktning.

Påfrestningen på väggarna blev också större. Vi började duscha i större utsträckning istället för att bada i badkaret.

Högre myndighetskrav och branschregler

Myndigheten ställde hårdare krav. Vid slutet av åttiotalet skapade de olika materialbranscherna regler, bl.a. kakelbranschen som gav ut våtrumsregler för kakel och klinker 1988. Nu ställdes högre krav både på hantverkare och material.

Kakelbranschen har sedan 1989, genom Byggkeramikrådet, arbetat med kurser och prov för behörighet att jobba enligt branschens regler med tätskikt, kakel och klinker. Idag har över 2 600 företag sådan behörighet. Branschen godkänner våtrumssystem som vid provningar visat sig uppfylla reglernas och myndighetens krav. Endast kompletta system kan provas och godkännas.

Ny utgåva av branschreglerna

Den nya utgåvan av reglerna, BBV 10:1, gäller från 1 februari med övergångstid till 31 juli och innehåller några viktiga nyheter:

Våtrummet indelas i våtzoner. Våtzon 1 är närmast dusch och badkar, samt hela golvet. Inom våtzon 1, sker över 95 procent av vattenskadorna. Där ställs nu hårdare krav:

- På underlag av skivkonstruktioner i våtzon 1, ska tätskikt bestå av en sammanhängande folie. Det ger större säkerhet vid utförandet. Tätskiktets tjocklek är given vid tillverkningen i fabrik.

- Kartongklädda gipsskivor ska inte användas inom våtzon 1 på väggar eller golv. Giftigt mögel bildas lätt i kartongskiktet. Vid rivning eller andra ingrepp i väggarna kommer giftet ut i luften och kan ge svåra hälsoproblem för hantverkarna.

- Då del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen betraktas som våtzon 1.

- Våtzon 2 är våtrummets övriga väggytor. Här är risken för vattenskador mindre och kartongklädda gipsskivor kan användas som underlag för tätskikt.

Branschreglerna och annan information om kakel och klinker finns på www.bkr.se.

BKR är idag den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela "byggsverige" ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

En mycket viktig del av BKR,s verksamhet är utbildning. Såväl av plattsättningsentreprenörer som önskar få behörighet att arbeta efter våra branschregler som av försäkringsbolag, besiktningsmän, fastighetsmäklare och andra aktörer i byggbranschen.