Kakeldax i Sverige AB

KakeldaxGruppen storsatsar

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2010 10:34 CET

KakeldaxGruppen (Stigs Kakel, Kakelcentralen, Kakeldax, Kakel Outlet och Proffsbutik) har under 2009 beslutat sig att bli marknadsledande i Sverige på byggkeramik. En del i dennna satsning är en uppryckning av bolagets egen butikskedja. Bolaget har idag 16 egenägda kakelbutiker i Sverige.

Mathias Kinn är sedan slutet av januri försäljningsdirektör för KakeldaxGruppen, och han trycker nu ner gaspedalen ordentligt i alla de marknadsinriktade projekt som pågår i bolaget.

Bolagets affärsorganisation består av dels en grossitverksamhet, och dels en egen butikskedja, som idag är störst i Sverige i antal butiker.

Anders Byström är Affärsområdeschef för Grossistverksamheten, och låter inom kort koncernens egen nya produktkatalog gå i tryck, innan dess släpps den digital via koncernen hemsida kakeldaxgruppen.se. Samtidigt pågår arbete med pannåproduktion till koncernen drygt 100 återförsäljare för att visa upp ett nytt spännande sortiment i återförsäljarledet.

KakeldaxGruppen genomför samtidigt omfattande ansiktlyftningar på sin butikskedja i Sverige. Helsingborg, Örebro, Västrås och Norrköping är exempel på butiker som inom kort är helt ombyggda och kommer att genomföra lokala invigningsaktiviteter. Samtliga butiker i Sverige genomför nu förändringar i sina utställningar för att kunna uppvisa ett modernt, kvalitativt, inspirerande och smakfullt sortiment riktat mot både proffs, arktiekter och fastighets/bostädsägare. En stor del av sortimentet hämtas från Italienska kvalitetsproducenter, men några av världens främsta producenter i Holland och Spanien är också representerade.

Strategiskiftet mot att profilera sig inom byggkeramik (kakel, klinker, mosaik) har kommit längst hos Stigs Kakel i Göteborg. Trots en något avmatad byggmarknad, vädrar bolaget försäljningschef Tony Köhler morgonluft. "Vi har nu återtagit alla de kärnvärden som utmärker Stigs Kakel" och står inför ett spännande 2010 som just tagit sin början.

Bolaget kommer att färdigställa en distirbutions- och marknadsplattform under 2010, understödd av en massiv marknadsföring som tar sin början i början av mars månad och räcker året ut. Inför 2011 räknar bloagt att såt rustade inför en ny tillväxt inom byggsektorn, och siktar då på att vara ledande inom logisitiklösningar för att hantera en ökad efterfrågan från den Svenska marknaden.

En ny spännande marknadsföringskanal KakeldaxGruppen använt sig av för att nå marknaden är bolagets egen blogg KakelBloggen - en värld fylld av keramik som nått drygt 30.000 läsare sedan den startade hösten 2010.

KakeldaxGruppen omsätter 280 MSEK genom 16 egna butiker och ett hundratal återförsäljare. KakeldaxGruppen har 110 anställda och är en av marknadsledarna inom byggkeramik. Företaget är medlem i branschföreningen KAF. KakeldaxGruppen består av fyra butikskoncept för konsument: Kakeldax, Kakelcentralen, Stigs Kakel och Kakel-outlet. Lägg därtill ett yrkeskoncept för professionella plattsättare och byggföretag: Proffsbutiken. Lokala och starka varumärken betraktade var och en för sig – tillsammans kan de vara oslagbara.

Efter att genomfört en fusion och lagt en gemensam plattform med administration och logistik, kommer bolaget nu att fokusera på försäljning. Bolagets butikskedja kommer att fortsätta utvecklas, samtidigt som KakeldaxGruppen ser en stor potential i återförsäljarverksamheten på de orter där man inte har egna butiker.