Kalix kommun

Kalix kommun gör handlingar tillgängliga via webben

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 16:54 CET

Nu lanserar Kalix kommun sitt e-diarium. Tjänsten blir ytterligare en av många e-tjänster som finns på kommunens webbplats www.kalix.se. Ett diarium på webben ger kommuninvånarna större möjlighet till insyn i kommunens verksamhet.

I e-diariet kommer successivt alla offentliga ärenden och allmänna offentliga handlingar i Kalix kommun att bli tillgängliga via kommunens webbplats www.kalix.se. E-diariet nås via sidan Självservice på www.kalix.se eller via direktlänken http://ediariet.kalix.se. Journalister når också diariet via rubriken Pressrum. Förutom att ta del av kommunens post, går det också att ta del av sammanträdesplaner för kommunens olika nämnder.

En e-tjänst innebär att kommuninvånare och företag via internet kan hämta och lämna information, göra ansökningar och bokningar. Sedan 2005 har Kalix kommun systematiskt arbetat för att införa fler e-tjänster och idag erbjuds:

• Lämna synpunkter till kommunen om deras verksamheter via webben – beröm, förslag eller klagomål.
• Privatpersoner och föreningar kan boka träningspass och idrottslokaler.
• Biblioteket erbjuder e-lån och e-böcker, samt e-tjänster för meddelanden till låntagare via e-post och SMS.
• E-tjänster med kartor innehållande kommunal information, inlämnande av uppgifter för VA-förbrukning, och anmälan om fel på gator/vägar.
• Företag kan via e-tjänst få underlag om upphandlingar, e-fakturor till privatpersoner och företag.
• E-tjänster erbjuds även inom gymnasiet och grundskolans årskurs 7-9.

Under införande är dessutom e-barnomsorg, där vårdnadshavare kan söka och säga upp plats på förskola och fritids, samt lämna scheman och göra anmälan om inkomster.

Kalix kommun deltar i ett forskningsprojekt om offentliga e-tjänster som genomförs av Luleå tekniska universitet. Övriga som ingår i projektet är Luleå, Stockholm, Göteborgs och Malmö.
E-förvaltning innebär att genom processinriktad verksamhetsutveckling dra nytta av informations- och kommunikationsteknik, kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.
– En kommun ska kunna erbjuda väl fungerade e-tjänster till sina kunder, e-tjänster som är tillgängliga och tillförlitliga. För att möta detta har våra medarbetare arbetat målinriktat med att förändra sina arbetsprocesser för att skapa en e-förvaltning, säger kommunchef Willy Sundling.

Kontaktpersoner:
Kenneth Björnfot, verksamhetscontroller, tel 0923-65014, e-post: kenneth.bjornfot@kalix.se
Willy Sundling, kommunchef, tel 0923-65002, e-post: willy.sundling@kalix.se
Jenny Hakeberg, informationschef, tel 070-3758645, e-post: jenny.hakeberg@kalix.se