Marine Stewardship Council

Kalix röda guld vill ha MSC:s miljömärke

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2013 07:39 CET

Champagne, parmaskinka och Kalix Löjrom - alla har de ursprungsmärkning som skyddar deras varumärken. Nu vill Kalix Löjrom även ha MSC:s miljömärke som ett bevis på att de fiskar sitt ”röda guld” med omtanke om havsmiljön. Fisket av siklöja granskas därför mot MSC:s miljöstandard och om det blir godkänt kan miljömärkt Kalix Löjrom bli verklighet till nästa års nyårssupé.

– Det är extra roligt när ett så ikonsikt fiske och en mycket exklusiv produkt vill bära MSC:s miljömärke.  Fisket är redan i dag mycket väldokumenterat av forskare, vilket är bra nu när de går in i granskningsprocessen, säger Minna Epps, verksamhetschef för MSC i östersjöområdet.

Livsmiljön avgörande för rommen

Det som gör löjrom från Kalix unikt är just ursprunget. Från Haparanda till strax söder om Piteå skapar det enorma färskvattenflödet från Norrlandsälvarna siklöjans speciella livsmiljö.  Löjrom produceras på flera platser i världen men endast här ger siklöjan ifrån sig den exklusiva och djupt gulröda kaviar som kallas Kalix Löjrom.

Fem veckors fiske på hösten

Fisket pågår endast fem veckor med start 20 september, då honorna är fulla av rom.  Omkring 1 200 ton siklöja fiskas varje år. Under flera år har yrkesfiskarna utvecklat sina fångstredskap för att minimera risken för bifångst och undvika att unga siklöjor hamnar i trålen.

– Vi vill bli MSC-certifierade för att kunna visa för omvärdlen att vi fiskar hållbart, vilket kan bredda vår marknad ytterligare. Parallellt jobbar vi på att få in själva fisken siklöja i den svenska matkulturen och redan nu har fler finkrogar visat intresse, säger Folke Spegel, projektledare för Norrbottens Kustfiskareförbund.

Siklöja – liten lax med populär rom

Siklöja (Coregonus albula) är en liten laxfisk som lever i kalla näringsfattiga sjöar i norra Europa men även Östersjöns kust. Fisken blir sällan över 30 centimeter och vikten håller sig under 800 gram, men i Östersjöns bräckvatten blir den max 17 centimeter.

Det är själva rommen som är intressant på marknaden, men även siklöjans filéer finns till försäljning.  I Finland brukar man göra en så kallad "Muikkukukko", siklöjekaka, som består av ett vanligt bröd med fyllning av siklöja.

Öppen granskning av fisket

Granskningen av fisket utförs av ett certifieringsföretag med oberoende forskare och experter som bedömer fiskets hållbarhet. Granskningsprocessen beräknas vara klar i november 2014.


Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell ideell organisation som arbetar för att motverka problem med överfiske. MSC driver det enda certifieringssystemet och miljömärkningsprogrammet för vildfångad fisk och skaldjur. Det är även den enda miljömärkningen för fisk och skaldjur som är förenlig med ISEAL:s kod för bästa praxis och FAO:s uppförandekod för ett ansvarsfullt fiske. FAO:s  riktlinjer för miljömärkning av fisk och fiskprodukter från havsfiske kräver att ett trovärdigt certifieringsprogram innehåller:

·  Objektiva, tredjepartsutlåtanden om fisket baserade på vetenskaplig bevisning;

·  Transparenta processer med inbyggda system för intressentkonsultation och objektiva arbetsmetoder;

·  Standarder baserade på hållbarhet för nyckelarter, ekosystem och förvaltningsrutiner.

MSC har kontor i London, Seattle, Tokyo, Singapore, Sydney, Haag, Glasgow, Berlin, Kapstaden, Paris, Madrid, Köpenhamn och Stockholm.


Totalt sett är mer än 300 fisken involverade i MSC-programmet. Över 200 av dessa är certifierade och 100 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under bedömning, till omkring 10 miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar mer än 11 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 20 000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning.

För mer information om MSC, besök www.msc.org/se