Världsnaturfonden WWF

Kalkbrytning på Gotland bör prövas av Högsta Domstolen

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2012 13:39 CEST

WWF välkomnar krav på att Högsta domstolen prövar Nordkalks tillstånd om kalktäkt i Bunge.
– Höga och oersättliga naturvärden går förlorade om inget görs, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Naturvårdsverket och flera miljöorganisationer kräver att Högsta Domstolen prövar kalkbrytningen i Bunge – ett krav som WWF också ställer sig bakom.

Nordkalks planerade verksamhet för Bungeområdet medför att ett oerhört rikt och vackert område förstörs, att strikt skyddade områden tar skada, att världsunika förekomster av värdefulla arter försvinner och att Gotlands största dricksvattenreserv kan förstöras, menar WWF.

Enligt Naturvårdsverket strider beslutet direkt mot art- och habitatdirektivet, EU-domstolens praxis och svensk lagstiftning. Olika instanser har tidigare kommit fram till skilda slutsatser om tolkningen av EU-reglerna.

– Sveriges skyldigheter vid tillämpningen av art- och habitatdirektivets bestämmelser behöver prövas av högre rätt då det är en principiellt viktig rättsfråga. HD bör därför både pröva och begära in ett förhandsavgörande från EU-domstolen, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.

För frågor, kontakta:
Peter Westman, naturvårdschef på WWF, 076-837 80 59
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77