Sveriges Psykologförbund / Psykologförbundet

Kalla Fakta och Landmark Education

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 13:37 CET

I TV-programmet Kalla Fakta i TV4 den 27 oktober behandlades Landmark Education och deras Forum-utbildningar. I programmet intervjuades under en kort sekvens en psykolog och refererades till ytterligare en psykolog. Av programmet fick man intrycket att de båda stödde den aktuella utbildningsformen.

Sveriges Psykologförbund som organiserar huvuddelen av alla svenska legitimerade psykologer har tillsammans med övriga nordiska psykologförbund gemensamma yrkesetiska principer vilka reglerar psykologers etik vid yrkesutövning. Enligt dessa yrkesetiska principer är det inte möjligt för psykologer att medverka i, eller till, utbildningar med ett innehåll och former som det som uppvisades i TV programmet.

Sveriges Psykologförbund har under mycket lång tid arbetat för att genom sina medlemmar öka den psykologiska kompetensen inom alla samhällssektorer. Rätt utnyttjad kan kompetenta medarbetare i form av legitimerade psykologer bland annat medverka till att statliga och kommunala myndigheter och institutioner har en tillräcklig fackkompetens för att ej upphandla utbildningar av den art som Kalla Fakta beskrev i måndagens program.

För mer information kontakta:

Örjan Salling
Professionsansvarig
Sveriges Psykologförbund
08 567 06 441
0709 67 64 41