Egmont Publishing Kids AB

Kalle Anka i skolan ska ge ökad läsförståelse

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2013 14:24 CEST

Serietidningar som en del i undervisningen ska öka läsglädjen hos Sveriges skolelever. Kombinationen av text och bild kan göra det lättare för barn att ta till sig information och efter att ha testats på en skola i Malmö under våren är det nu dags för en nationell satsning.

Projektet Serier i undervisningen syftar till att öka både läsglädje och läsförståelse hos barn i årskurs 3-6. På webbplatsen www.serieriundervisningen.se, som presenteras i dag, finns möjlighet att ladda ned läromaterial samt beställa speciellt utvalda serier. Ambitionen har varit att knyta ett stort och varierat urval av uppgifter till uppskattade och välkända seriefigurer (i dagsläget Kalle Anka och Bamse).

Bakom satsningen står förlaget Egmont Kids Media, med Seriefrämjandet som samarbetspartner. Målsättningen är att genom ökad läsglädje bidra till att vända den negativa trenden kring svenska skolbarns och skolungdomars läsvana och läsförmåga.

Fokus läggs inledningsvis på det nya utbildningsmaterialet och lärarhandledningen Kalle Anka i skolan, som har utvecklats av läraren Melinda Galaczy, och som under våren har testats med framgång på Augustenborgsskolan i Malmö. Uppgifterna är anpassningsbara utifrån elevernas behov och intressen.

–  Att jobba med serier har verkligen varit en aha-upplevelse för mig. Det märks inte minst bland de lässvaga barnen att serieformatet, med bilder som stödjer texten, är bra för språkutvecklingen, säger Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson, lärare på Augustenborgsskolan i Malmö.

På sikt är tanken att satsningen och innehållet på den nya webbplatsen ska breddas med mer pedagogiskt material och serier för alla årskurser.

  Vår långsiktiga ambition är att lärare och elever över hela landet ska få upp ögonen för fördelarna som finns med att använda serier i undervisningen. På sikt välkomnar vi därför fler aktörer att vara med i detta, säger Jonas Lidheimer, projektledare på Egmont Kids Media.

Den ideella föreningen Läsrörelsen med mottot "Ge dina barn ett språk", som under drygt tio år har arbetat på många olika arenor för att öka läsandet, ser med spänning fram emot satsningen på serier i undervisningen

–  Olika former av läsning som stimulerar fantasi och kreativitet är viktig för att öka barns och ungas läsförmåga och läsförståelse. Här är serierna med sin blandning av bild och text en intressant möjlighet, säger Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen.

Serier i undervisningen lanseras idag vid ett seminarium på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Besök www.serieriundervisningen.se för att ta del av utbildningsmaterial och läsa mer om projektet.

För mer information:

Jonas Lidheimer,Egmont Kids Media Nordic, 040-693 94 62, jonas.lidheimer@egmont.se

Fakta: Om Serier i undervisningen

· Under våren har ett testprojekt genomförts på Augustenborgsskolan i Malmö. Totalt tre klasser i årskurs tre har fått prova på att använda serier i undervisningen.

· I samband med lanseringen släpps den nya lärarhandledningen, Kalle Anka i skolan, med tillhörande kopieringsunderlag. Materialet är tänkt att fungera både som verktyg och inspirationskälla för lärare och elever samt som konkreta exempel på hur man kan arbeta med serietidningen Kalle Anka & C:o i undervisningen.

·  Handledningen är framtagen utifrån den senaste svenska läroplanen, LGR11, och uppfyller minst åtta av punkterna av svenskämnets centrala innehåll (årskurs 1-3).

·  Melinda Galaczy, som har tagit fram lärarhandledningen, är lärare i Vellinge och har tidigare erfarenhet av serier i undervisningen.

·  Även Bamse som skolmaterial finns att beställa på den nya webbplatsen. Mer pedagogiskt material, och serier för flera årskurser, är att vänta.

Fakta: Om läsförståelse bland barn

Läsförståelsen bland barn har försämrats kraftigt de senaste åren i hela Europa, och Sverige ligger idag under EU-genomsnittet enligt undersökningen PISA 2009. EU har tillsatt en särskild expertgrupp som rekommenderar ett större inslag av både e-böcker och tecknade serier.


Egmont Kids Media Nordic AB (tidigare Egmont Kärnan) är Sveriges största utgivare av serier för barn, ungdomar och vuxna. Bamse, Kalle Anka & C:o, Fantomen, Min häst, Hälge, Elvis, 91:an, Knasen och Uti vår hage är exempel på tidningar som ges ut.

Egmont-koncernen har sitt huvudkontor i Köpenhamn och har 6 400 medarbetare som ger ut medier i över 30 länder. Läs mer på www.egmontkm.se och www.egmont.com.