Vänsterpartiet

Kalle Larsson (v) kommenterar socialdemokraternas nya invandringspolitik

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 14:00 CEST

Socialdemokraterna presenterar sin nya invandringspolitik i dag på DN-debatt. Från vänsterpartiets sida har vi noga följt det interna arbete som socialdemokraterna påbörjade efter valet 2006. Precis som många frivilligorganisationer och enskilda har vi haft förhoppningar om att få se politik i en mer human och solidarisk riktning.

De lämnar nu framför allt två tydliga besked: För det första ska asylsökande tvingas att bosätta sig i de kommuner som anvisas dem. Liksom moderaterna tänker socialdemokraterna alltså föra en politik om hårdare krav på asylsökande och flyktingar. För det andra ges besked att socialdemokraterna vill att Sverige ska fortsätta bryta mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter genom att papperslösa inte ska ha rätt till likvärdig vård i Sverige.

I stället för att använda utrymmet att i opposition genomföra tydliga förändringar i sin flykting- och invandringspolitik, ger socialdemokraterna besked om att man tänker fortsätta att driva samma hårda linje som tidigare och som nu förs med moderaterna vid rodret. Det är besked som försämrar möjligheterna till samarbete mellan våra partier.

Kalle Larsson, tf partisekreterare och flyktingpolitisk talesman

För mer information och ytterligare kommentarer kontakta:

Kalle Larsson 070 - 343 96 74

Sofia Johansson, politisk sekreterare 073 - 906 12 21