Vänsterpartiet

Kalle Larsson (v): Med fyra våldtäkter i timmen är det dags för kvinnors självförsvar

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 14:05 CEST

Kalle Larsson interpellerar till utbildningsminister Thomas Östros med anledning av den senaste tidens våld mot kvinnor.

- Flera undersökningar visar att unga tjejer utsätts för sexuella trakasserier och flera uppmärksammade våldtäkter har skett den senaste tiden, skriver Kalle Larsson. Som det formuleras av sex unga feminister på Aftonbladet Debatt den 5 maj med anledning av Tumba-domen: "Vi tvingas ständigt vara beredda på att parera sexuella anspelningar i skolan eller på vår arbetsplats då killar tar sig rätten att kommentera och definiera oss. Rädslan begränsar våra val och rädslan gör att vi inte tar den närmaste vägen hem".

- För den som drabbas är trakasserierna eller övergreppet givetvis det värsta, men just rädslan i sig verkar begränsande för mångas livsutrymme. Det är inte resultatet av enstaka sjuka individers handlingar utan av ett samhälle där kvinnor konsekvent är underordnade män och där ett av de yttersta uttrycken är att kvinnan inte ens äger rätten till sin egen kropp. Patriarkatets makt måste brytas.

När det gäller skolans ansvar måste lärare och alla som arbetar i skolan få ökad kunskap om hur man kan bryta könsmaktsordningen. Sex- och samlevnadsundervisning måste också förbättras radikalt.

Men det behövs också omedelbara insatser. En del skolor, fritids- och ungdomsgårdar och organisationer ordnar utbildning i feministiskt självförsvar, och intresset växer snabbt. Kurserna handlar om att stärka unga tjejers och kvinnors självkänsla, ge kunskap om hur man undviker farliga situationer, lära sig använda sitt kroppsspråk och sin röst så att man stärker sitt uppträdande och självförtroende och om att få träna på hur man tar sig ur ett angrepp och riktar sitt motangrepp. Skolverket har fått i uppdrag att ordna bl a självförsvarsträning för tjejer, vilket också resulterat i verksamhet på ett antal skolor. Det är dags att utvärdera denna satsning och arbeta vidare.

Det är oerhört viktigt för unga tjejer att i grupp få möjligheten att samtala om sina erfarenheter och inse att man inte är ensam. Det handlar om att få sätta ord på vad man upplevt, se det strukturella i mäns trakasserier av kvinnor, inse att man aldrig själv bär ansvaret för ett övergrepp och få kunskap om sina rättigheter.

- Självfallet är det angeläget att på olika sätt föra dialog och bearbeta attityder hos män och unga killar, men det finns tillfällen då det inte räcker. Det går inte att samtala när övergreppet redan håller på att bli verklighet. När fyra kvinnor våldtas varje timme i Sverige är det dags att lära sig att försvara sig, säger Kalle Larsson och frågar vilka initiativ utbildningsminister Thomas Östros beredd att vidta för att alla unga tjejer som så önskar skall få tillgång till träning i feministiskt självförsvar i skolan.

Mer information: Kalle Larsson, tel. 070-343 96 74

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se