Hasselbladstiftelsen

Kalle Sanner visas i Projektrummet, Hasselblad Center

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 15:55 CEST

Projektrummet
Kalle Sanner
31 mars-20 maj

Det centrala i Kalle Sanners fotografier är ljuset och dess ständiga förvandling. Bilderna är tagna i hans eget hem – under olika tider på dygnet – utan att gestalta miljön. Istället ges en antydan om platsen. Kalle Sanners suggestiva ljusobservationer för tankarna till Mark Rothkos abstrakta målningar med mättade, roströda färger och avgrundsdjup som uppstår mellan två färgfält. Utställningen i Projektrummet är Kalle Sanners första separatutställning på Hasselblad Center.

Kalle Sanner (född 1978) bor och är verksam i Göteborg. Han har tagit en Master-examen vid Högskolan för fotografi och ansvarar för den fotografiska kursverksamheten vid Yrkehögskolan i Göteborg. Sedan 2009 driver han förlaget Blackbook publications som ger ut artist books av skandinaviska fotografer. År 2007 medverkade Kalle Sanner i grupputställningen Ny Nordisk Fotografi på Hasselblad Center.

Bild: Album #7 © Kalle Sanner

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylles genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.

Hasselbladstiftelsen är en unik plattform för fotografi i Norden där fotografisk forskning och utställningar samverkar. Fem stora utställningar per år presenteras i Hasselblad Center, varav en är årets Hasselbladspristagare. Därutöver visas ett antal mindre utställningar i Projektrummet.
Forskningen förankras i utställningsprogrammet genom böcker, kataloger och texter samt regelbundna seminarier, föreläsningar och konstnärssamtal som placerar utställningarna i en fotohistorisk
och teoretisk kontext.