AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

Kallelse extra bolagsstämma AllTele onsdagen den 20 mars 2013

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 12:06 CET


Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 (”Bolaget” eller ”AllTele”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 mars 2013 kl. 13.00 i på Telefonvägen 30, Hägersten i Stockholms kommun.

Kontakt AllTele
Michael Orregård, CFO
Telefon: 46 (0) 8 517 810 58
E-post: michael.orregard@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Vi levererar fast och mobil telefoni, bredband, TV och molnbaserade växellösningar till privatkunder och företag i hela Sverige. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.