Mjölby kommun

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 10:03 CEST

MJÖLBY KOMMUN
Kommunledningskontoret 2005-10-06
Lisa Jonsson

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA TILL
KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Onsdagen den 12 oktober, kl. 09.30, Kommunstyrelsesalen
1 Förslag till integrationsprogram
2
Motion angående lokal handlingsplan för kvinnofrid
3
Motion angående socialnämndens föreningsbidrag
4
Delårsrapport 2005-08-31
5
Meddelande
- Brev angående nedläggningen av Svensk Kassaservice i
Skänninge
- Förköpsärende från Tekniska kontoret september 2005
- Delegationsbeslut avseende finansiering
- Protokollsutdrag Byggnads- och räddningsnämnden § 137,
detaljplan för området mellan Idrottsvägen och Linköpingsgatan
i Skänninge stad
- Protokollsutdrag Byggnads- och räddningsnämnden §138,
detaljplan för del av Normlösa 2:9
- Bekräftelse på ansökan till Kompetensstegen
- Protokoll från Östsams fullmäktige 2005-09-22
- Bostadsbolagets styrelseprotokoll 2005-08-31
- CBK nyhetsbrev nr. 3 september 2005
- Rapport från Länsstyrelsen – Narkotikamissbruket i
Östergötland 2004
6
Övrigt
Kallade 4. Chris Tevell ca. kl.09.50