Mjölby kommun

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 16:09 CET

Onsdagen den 2 november, kl. 09.30, Kommunstyrelsesalen
1 Verksamhetsplan och budget 2006, Ekonomisk långtidsplan
2007-2008
2
Borgensramar 2006
3
Personalärenden
4
Meddelanden
- Rapport från Räddningsverket, Räddningstjänst i siffror 2004.
- Beslut från Vägverket med lagakraftbevis om indragning från
allmänt underhåll av del av väg 637.
5
Övrigt
Kallade 1-2 Roger Fridell