Digital Vision AB

Kallelse till årsstämma 2006 i Digital Vision AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 12:58 CEST

Härmed meddelar Digital Vision AB (publ) innehållet i kallelsen till årsstämma den 3 maj 2006.

Aktieägarna i Digital Vision AB (publ), org. nr 556319-4041, (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2006 klockan 18.00 (”Årsstämman”). Årsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Solna Strandväg 98, Solna.

För frågor vänligen kontakta
Magnus Persson, EVP, 08-546 182 00


****************
Solna i april 2006
DIGITAL VISION AB (PUBL)

StyrelsenDigital Vision AB (publ), Solna Strandväg 98, 171 54 Solna
Telefon 08-546 182 00, Fax 08-08-546 182 09, www.digitalvision.se
Organisationsnummer 556319-4041