BE Group AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:24 CEST

Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 13 maj 2009 kl. 16.00 på Luftkastellet, Utsiktsvägen 10 i Limhamn, Malmö.

Anmälan skall göras senast torsdagen den 7 maj 2009 gärna före kl. 12.00.

Som framgår av kallelsen föreligger bland annat följande förslag avseende ärenden på stämman:

  • Utdelningen föreslås till 1,00 krona per aktie.
  • Styrelseledamöterna Roger Bergqvist, Cecilia Edström, Joakim Karlsson, Lars Olof Nilsson, Carl-Erik Ridderstråle och Lars Spongberg föreslås till omval varvid Carl-Erik Ridderstråle föreslås till omval som styrelsens ordförande.
  • Roger Johansson föreslås till inval i styrelsen. Roger Johansson är 43 år, civilekonom och sedan 2007 chef för affärsområdet Automotive i Trelleborg AB. Han har tidigare bland annat haft flera ledande befattningar inom General Motors-koncernen.
  • Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Införande av aktiesparplan 2009 för nyckelpersoner i BE Group. Närmare villkor framgår av bifogade kallelse.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida: www.begroup.com.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Lars Bergström, verkställande direktör och koncernchef, tel +46 (0)40-38 42 00, e-post lars.bergstrom@begroup.com

 

Denna information är sådan som BE Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2009 kl 08.30

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan november 2006, är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Koncernen har cirka 10 000 kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. År 2008 omsatte koncernen 7,7 miljarder kr. BE Group har drygt 1 000 anställda i nio länder i norra Europa med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.