Impact Europe Group AB

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 15:47 CEST

 

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall

dels

vara införd i den av Euroclear

Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2009,

 

dels

anmäla sig hos bolaget

 

 

Rätt att delta vid bolagsstämman