Brinova Fastigheter AB

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 08:57 CEST

Bifogat översändes kallelsen till Brinovas årsstämma.

Årsstämma i Brinova Fastigheter AB (publ) hålls onsdagen den 3 maj 2006 klockan
14.00 på Sundspärlan, Fältarpsvägen i Helsingborg. Anmälan om deltagande i
stämman skall göras senast onsdagen den 26 april 2006 klockan 14.00.

Anmälan kan lämnas via e-mail till anmalan@brinova.se. Anmälan kan också lämnas
per telefon 042-449 22 00, per fax 042-449 22 99, eller per post till Brinova
Fastigheter AB, Bolagsstämma, Verkstadsgatan 13, 252 27 Helsingborg.För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars-Ove Håkansson, Styrelsens ordförande, 0705 - 40 82 62
Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22
22


Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla
och förvalta fastigheter, samt genom ett aktivt ägande i andra fastighetsbolag.
Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella
fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 2 290
Mkr per 31 december 2005. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.