Artimplant AB

Kallelse till årsstämma i Artimplant AB

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 13:26 CEST

Västra Frölunda, 2 april, 2009

PLEASE NOTE: All information regarding the Annual Meeting of Stockholders is in Swedish. Please contact Artimplant if you should need a summary in English.

Aktieägarna i Artimplant AB (publ), 556404-8394, kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2009 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Hulda Mellgrens gata 5, Västra Frölunda. Lokalerna öppnar för registrering kl. 16.00. Bolaget bjuder på lättare förtäring före årsstämman. Fullständig kallelse finns på Bolagets hemsida under http://www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html, annonseras i Dagens Industri samt i Post- och Inrikes Tidningar och som bifogad fil till de som får denna kallelse per e-brev.

För ytterligare information kontakta:
Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel +46 (0)31-746 56 54, +46 (0)703 01 68 54,
lars-johan.cederbrant@artimplant.com

Ytterligare information finns på www.artimplant.com där det också går att prenumerera på framtida pressmeddelanden; www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant
Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi och oralkirurgi. Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador samt för orala och veterinärmedicinska applikationer.

Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april, 2009 kl.10:00.