Hakon Invest AB

Kallelse till årsstämma i Hakon Invest

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 13:02 CEST

Aktieägarna i Hakon Invest AB (publ) kallas till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 10 maj 2006 kl 10.00 i Hagamagasinet, Frösundaviks Allé 15, Solna (intill SAS Radisson Hotel Frösundavik). Från kl 8.30 serveras frukost i anslutning till stämman.


Valberedningen i Hakon föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Otterbeck, Cecilia Daun Wennborg, Anders Fredriksson, Jan-Olle Folkesson, Olle Nyberg och Jan Olofsson samt nyval av Thomas Strindeborn. Stig Lundström har meddelat att han avböjer omval. Valberedningen föreslår att Lars Otterbeck omväljs som styrelsens ordförande. Närmare information om styrelseledamöterna finns på www.hakoninvest.se.

Ersättning till styrelsen föreslås vara oförändrat och utgå med ett belopp om 1 800 000 kronor varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till vice ordförande samt 200 000 kronor var till övriga ledamöter. Därutöver föreslås ytterligare högst 250 000 kronor att fördelas för utskottsarbete.

Styrelsens föreslår fastställande av grundläggande principer för ersättning och anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Hakon Invest. Vidare föreslås att vissa nyckelmedarbetare ska omfattas av styrelsens förslag till incitamentsprogram för ledande befattningshavare och kunna förvärva köpoptioner i bolaget.
Utdelningen föreslås fastställas till 4,50 kronor per stamaktie.
Den fullständiga kallelsen finner ni på koncernens hemsida www.hakoninvest.se och som bifogat dokument till detta pressmeddelande. Underlag för vissa beslutspunkter kommer att läggas ut på hemsidan senast 25 april.

För mer information, vänligen kontakta

Chefsjurist
Fredrik Hägglund
tel 08-55 33 99 08

IR-chef
Pernilla Linger
tel 08-55 33 99 55
Kallelse

Hakon Invest, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, bedriver en aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror, samt 100 procent av Forma Publishing Group, ett av Sveriges största förlag. Ytterligare information om Hakon Invest finns på www.hakoninvest.se