LBI International AB

Kallelse till årsstämma i LB Icon AB (publ.)

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 13:24 CEST

Aktieägarna i LB Icon AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2006 klockan 17.00 på Folkets hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm.


Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 23 maj 2006, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 23 maj 2006 klockan 16.00.


LB Icon AB (publ.)
Birger Jarlsgatan 26 2tr
SE-114 34 Stockholm
Stockholm: Tel. +46 8 5223 9000
Amsterdam: Tel. +31 20 460 4500
E-mail: press@lbicon.com