SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget

Kallelse till årsstämma i SCA

Pressmeddelande   •  Feb 23, 2012 08:26 CET

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar SCA härmed innehållet i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma hålls torsdagen den 29 mars 2012 kl. 15:00 i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.sca.com och bifogas detta pressmeddelande.

Stockholm den 22 februari 2012

För ytterligare information, kontakta
Jessica Ölvestad, pressekreterare, 08-788 52 82

Notera
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari klockan 19.00

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2011 var 106 miljarder kronor (11,7 miljarder euro). SCA har omkring 43.000 anställda. Mer information på www.sca.com

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.