ChronTech Pharma AB

Kallelse till årsstämma i Tripep AB

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 16:50 CET

Årsstämma i Tripep AB genomförs den 22 mars 2007, kl. 18.00 i Atlanta, World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70 (alternativ ingång Kungsbron 1) i Stockholm.

Kallelsen bifogas denna pressrelease och kommer att införas i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 22 februari 2007. Tripeps årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.tripep.se senast två veckor före årsstämman.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63
E-mail: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
E-mail: anders.vahlne@ki.se


Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade och patentsökta teknologier. Bolaget fokuserar på följande områden:
– klinisk utveckling av ChronSeal, ett sårläkningsprojekt baserat på HGF
– klinisk utveckling av ChronVac-C®, ett terapeutiskt vaccin mot Hepatit C,
– preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska
vacciner mot HIV och hepatit C
– teknologiplattformen RAS®.

För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida www.tripep.se