ChronTech Pharma AB

Kallelse till årsstämma i Tripep AB

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 16:29 CET

Årsstämma i Tripep AB genomförs den 10 mars 2010, kl. 18:00 i konferenslokalen
Sydney, World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70 (alternativ ingång
Kungsbron 1) i Stockholm.

Kallelsen bifogas denna pressrelease och kommer att införas i Svenska Dagbladet
och Post- och Inrikes Tidningar den 10 februari 2010. Tripeps årsredovisning
kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.tripep.se, senast 2
veckor före årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se

Om Tripep
Tripep utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot
kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska
infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer.
Tripep har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av
injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. Tripep är också
delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin
RAS®. Tripeps aktie är listad på First North. Remium AB är Certified Adviser för
Tripep AB. För mer information, se www.tripep.se