ChronTech Pharma AB

Kallelse till årsstämma i Tripep AB

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:17 CET

Årsstämma i Tripep AB genomförs onsdagen den 5 april 2006 kl. 18.00 i Kilsalen, Berns Konferens, Berzelii Park i Stockholm.

Utöver gängse ordinarie frågor innehåller kallelsen följande förslag till beslut:
· Förändring av bolagsordningen.
· Bemyndigande att besluta om nyemission.
· Omval av nomineringskommittén.

Kallelsen bifogas denna pressrelease och kommer att införas i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 8 mars 2006.

Årsredovisningen för 2005 kommer att distribueras till samtliga aktieägare med post med början den 23 mars 2006 och läggs samtidigt ut på bolagets hemsida, www.tripep.se.