Atrium Ljungberg AB

Kallelse till bolagsstämma samt förslag till ny styrelse

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 13:09 CET

LjungbergGruppen kallar till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tisdagen den 4 april 2006 kl. 17.00 i Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17 i Sickla.

Kallelsen innehåller vad som enligt bolagsordning ska förekomma på ordinarie bolagsstämma samt förslag till ny styrelse, förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och förslag till beslut om erbjudande till personalen om förvärv av köpoptioner.

Till styrelse föreslås

omval av ordinarie styrelseledamöterna Johan Björkman, Birgitta Holmström, Dag Klackenberg och Ulf Holmlund. Åke Ljungberg, tidigare styrelseledamot, har avböjt omval.

nyval av Johan Ljungberg, tidigare styrelsesuppleant, och Peter Holmstedt som ordinarie styrelseledamöter, samt
nyval av Ola Holmström som styrelsesuppleant.

Peter Holmstedt är 49 år, VD och koncernchef för Innovationsbron AB, och har ett flertal andra styrelseuppdrag bl a i Acreo, SICS, KTH Seed Capital, Stockholms Nyföretagarcentrum samt Stockholm Innovations &
Growth.

Ola Holmström är 34 år och kapitalförvaltare samt styrelseledamot i Tagehus Förvaltning AB.

Stockholm 2006-03-07
LjungbergGruppen AB (publ)


Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD. Tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40
Ingalill Berglund, ekonomichef. Tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 16

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. LjungbergGruppen-aktien är sedan 1994 noterad på Stockholmsbörsens O-lista.