Scandinavian Clinical Nutrition, SCN

Kallelse till extra bolagsstämma i SCN

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 13:34 CEST

Styrelsen för Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) har idag beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Oslo Axess.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ansöka hos Oslo Börs om avnotering av Bolagets aktier från Oslo Axess. Ingen förändring föreslås däremot avseende noteringen på NGM Equity. Styrelsens motiv för förslaget är i korthet följande:

  • handeln med Bolagets aktie på Oslo Axess har varit mycket begränsad
  • spridningen av aktien i Norge är mycket begränsad
  • en dubbel börsnotering är resurskrävande, både vad gäller kostnader och arbetsbörda
  • Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Stockholm och sin hemstat i Sverige
  • huvuddelen av aktieägarna och intressenterna i Bolaget är svenska
  • huvuddelen av handeln i aktien sker på NGM Equity
  • genom att noteringen på NGM Equity föreslås kvarstå kan minoritetsaktieägares intressen fortfarande tillgodoses

Med beaktande av ovanstående anser styrelsen inte att det är försvarbart för ett bolag av SCN:s storlek att bära kostnaderna för en dubbel börsnotering, och föreslår därför att stämman bemyndigar styrelsen att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Oslo Axess, samt att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra detta.

Kallelse till den extra bolagsstämman återfinns i sin helhet i bifogad pdf-fil, som även finns på bolagets hemsida www.scnutrition.com. Pdf-filen innehåller även anmälningsformulär och fullmaktsformulär.

Kallelsen kommer även att publiceras i Dagens Industri, PoIT och Finansavisen den 4 maj 2009.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Söderberg, CEO, us@scnutrition.com, +46 708 13 22 81
Jörn Erik Aas, Chairman of the Board, jea@scnutrition.com, +47 924 99 360

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Coldizin, Immulina, Membra7 och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på Oslo Axess (www.osloaxess.no) och NGM Equity (www.ngm.se) under tickern "SCN". För mer information, se www.scnutrition.com.