B&B Tools AB

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 26 augusti 2004

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 08:54 CEST

I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Bergman & Beving AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 26 augusti 2004.


Stockholm den 22 juli 2004

BERGMAN & BEVING AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, Bergman & Beving AB, telefon 08-660 10 30

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Bergman & Beving tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg, komponenter och förnödenheter till industri- och byggsektorn samt inom laboratorieinstrument, diagnostikautrustning och förbrukningsvaror till industri, vård och forskning.
Koncernen omsätter cirka 4,4 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 1 600 anställda.