Bodens kommun

Kallelse till presskonferens Bodens kommun och garnison i samsyn för tillväxt

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 10:21 CET

Under drygt hundra år har vi haft militär verksamhet i Boden. Antalet personer som är verksamma inom försvaret i Boden är nu mindre och inriktningen är en annan. Försvarets betydelse, inte minst för infrastruktur och näringsliv, är fortfarande betydande för att inte säga avgörande för kommunens utveckling.

Det är ytterst angeläget att garnisonen, som är den största arbetsgivaren efter kommunen, behåller sin konkurrenskraft och får möjligheter att utvecklas i den nya Försvarsmakten. Vi har efter dialog nått samsyn för hur den utvecklingen ska kunna ske parallellt med kommunens intressen. Syftet är att minimera begränsningarna för den enskilde men helhetssynen måste ha företräde. Vi står nu enade med en ömsesidig förståelse inför yttre påverkan och vi har ett gemensamt mål – Boden i tillväxt.

Vi gör det med gemensamma krafter. Mål och medel presenteras vid en

Presskonferens fredagen den 12 november
kl 13.30 i kommunstyrelsens sammanträdesrum i stadshuset i Boden.


Vid presskonferensen deltar
Olof Granander, garnisonschef och chef för I19
Thomas Lindell, tf chef för A9
Olle Lindström, kommunstyrelsens ordförande
Torbjörn Lidberg, gruppledare för socialdemokraterna i Boden.

Ytterligare information:
Kommunstyrelsens ordförande
Olle Lindström
Tel 070-671 54 50