Skanska AB

Kallelse till Skanskas årsstämma den 13 april 2012

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 09:24 CET

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms ABs regelverk meddelar Skanska AB genom detta pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämman den 13 april 2012.

Kallelsen publiceras på www.skanska.com den 12 mars 2012 samt i Post- och Inrikes Tidningar samma dag.

Kallelsen till Skanskas årsstämma 2012 är bifogad.

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör Investor Relations, Skanska AB, Tel: 010-448 88 051

Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.