Vadstena kommun

Kallelse/underrättelse

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 09:31 CET

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Wasagårdens matsal, Vadstena, onsdagen den 14 februari 2007, kl 18.30.
Ärenden

* Val av protokolljusterare
Justering av protokollet kommer att ske på kommunledningskontoret onsdagen den 21 febru-ari 2007, kl 08.00.
* Godkännande av kungörelsen

1. Information om möjligheten för mindre kommuner att etablera ett eget försäkringsbolag
2. Förslag till avfallsplan för Motala och Vadstena kommuner
3. Antagande av detaljplan för Klosterängen 5 - detaljplan för enbostadshus
4. Godkännande av nytt reglemente för pensionärsrådet
5. Fördelning av kommunalrådens tjänstgöring och arvode under mandatperioden 2007-2010. Bildande av kommitté för översyn av arvoden till förtroendevalda
6. Motion angående Rödtornet i Vadstena
7. Valärenden
8. Meddelanden

Inger Gustafsson Printz
Ordförande