Vadstena kommun

Kallelse/underrättelse

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 16:25 CEST

Kommunfullmäktige i Vadstena kommun kallas till sammanträde i Wasagårdens matsal, Vadstena, onsdagen den 19 oktober 2005, kl 18.30

Ärenden
Redovisning av sjukfrånvaron för perioden 2005-01-01—2005-06-30
Förslag att ändra prissättningen på måltider som serveras i matsalen Culinar att gälla fr o m 2005-12-01
Interpellation från Anders Agnemar (c) avseende mätbara mål för äldreomsorgen, ställd till socialnämndens ordförande Jan-Inge Printz (s)
Interpellation från Anders Agnemar (c) angående hur FN:s barnkonventionen beaktas, ställd till kulturnämndens ordförande Barbro Wallgren (s)
Interpellation från Anders Agnemar (c) angående hur FN:s barnkonventionen beaktas, ställd till kommunstyrelsens ordförande Tommy Palmqvist (s)
Interpellation från Anders Agnemar (c) angående hur FN:s barnkonventionen beaktas, ställd till fritids- och tekniska nämnden ordförande Ulf Eirevik (s)
Interpellation från Anders Agnemar (c) angående hur FN:s barnkonventionen beaktas, ställd till bygg- och miljönämndens ordförande Gary Sparrborn (m)
Motion från Anders Agnemar (c) angående polisstation och polisverksamhet i Vadstena kommun
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Åsa Sparrborn (m)
Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga på kommunledningskontoret, Klosterledsgatan 35 och biblioteket, Asylen, Slottsgatan 10. Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt och allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Inger Printz Gustafsson
ordförande