E.ON Sverige AB

Kallt och torrt väder driver upp priserna

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 11:17 CET

De senaste dagarna har vi upplevt en kraftig uppgång på både terminsmarknaden som styr de fasta elpriserna, och även spotmarknaden som styr de rörliga priserna. Orsaken till det är extremt kallt och torrt väder, mycket kallare än vad det normalt brukar vara vid den här tiden. Vädret fortsätter att vara den huvudsakliga drivkraften för elpriserna.

Normalt sett är det främst det rörliga priset och de korta fastprisavtalen som påverkas av väder, men med dagens underskott i vattenbalansen har det effekt även på längre avtal. Nu har med andra ord kylan slagit till på riktigt i landet och får stor genomslagskraft på de nordiska elpriserna. Inför årets vinter står vi inför lite andra förutsättningar än förra vintern.

Förra året hade vi en bättre tillgång till vattenkraft. I år dras vi med ett stort underskott i den samlade vattenbalansen vilket påverkar elpriserna. Med detta underskott i vattenbalansen, den s.k. hydrologiska balansen, blir elsystemet extra känsligt för kyla. Det innebär en begränsad tillgång på vattenkraftsel.

Samtidigt ökar efterfrågan, dels på grund av kylan och dels tack vare att det förbättrade konjunkturläget ökar efterfrågan på energi. Ytterligare en faktor som skiljer sig från förra vintern är att vi nu faktiskt har en relativt god tillgång på kärnkraft. Med 75 % av den tillgängliga kärnkraftskapaciteten inne ser situationen mycket bättre ut, och mer produktion är på väg in. Ringhals 1 väntas tillbaka den 30 november och Oskarshamn 3 den 1 december. Så här är det tänkt: Årets underhållsarbeten ska vara avslutade i början av december. Därefter ska kärnkraftskapaciteten åter vara tillbaka på hög nivå.

För varje grad som det blir kallare ökar förbrukningen i det nordiska elsystemet. Aktuella prognoser indikerar mycket låga temperaturer och lite nederbörd, med andra ord fortsatt ogynnsamt. Vattensituationen fortsätter i sådana fall att försämras och kylan leder till att nederbörden kommer i form av snö. Vinterkylan är här och verkar hålla i sig i hela landet.

Hur priserna utvecklas framöver är helt beroende av om vädret blir kallt eller slår om till mildare. Skulle temperaturen öka mot det normala eller i bästa fall över normalen så skulle detta ha en lugnande effekt på priserna. Ett mildare väderläge är alltså en förutsättning för att vi ska se lägre priser medan fortsatt kyla kan hålla dessa uppe.

Just nu vill många av E.ONs kunder känna trygghet med att ha ett i förväg känt pris i vinter. Därför erbjuder vi ett vinteravtal som innebär ett fast elpris till den 31 mars 2011.

Lars Lagerkvist

VD, E.ON Försäljning

 

Ytterligare information lämnas av Lars Lagerkvist, 070-675 58 42, eller Torbjörn Larsson, press officer E.ON Sverige, 070-637 32 77.

 

Utsänt av:

E.ON Sverige (publ)

Varumärke&Kommunikation

Torbjörn Larsson

www.eon.se