Kalmar Öland Airport AB

Kalmar Airport största småländska flygplatsen

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 12:21 CET

Med 157 025 flygresenärer hade Kalmar Airport den sammantaget största passagerarvolymen bland de småländska trafikflygplatserna under 2009.

 "Trots en nedgång i flygresandet vid Kalmar Airport under 2009 till följd av finanskris och allmän låkonjunktur, är det ändå tillfredsställande att Kalmar Airport kan uppvisa en ökad resnärsandel relativt de bägge större småländska flygplatserna i Växjö och Jönköping, säger VD Hans Hjertonsson. Den stora flygplatsnyttan för samhället ligger främst i flygplatsens inrikestrafik, som till övervägande del nyttjas av de som reser på uppdrag av sitt företag eller offentliga uppdragsgivare. Genom flyglinjerna till Arlanda med SAS och Kalmarflyg till Bromma, garanteras dagligen snabba och säkra förbindelser med Stockholm/Mälardalen. Förutom möjligheten att från/till Kalmar knyta samman flygresan med övriga inrikesnätet från Arlanda eller Bromma, kan ytterligare ett 80-tal flygdestinationer ut i hela världen nås via Arlanda. Det är också mycket värdefullt att flygplatsen kan erbjuda invånarna i hela Sydostregionen charterflyg till spännande resmål för rekreation och kulturella upplevelser. För 2010 är följande chartermål aktuella från Kalmar Airport; Grand Canaria, Thailand, Kreta, Turkiet, Bulgarien och Mallorca - avslutar Hans Hjertonsson”.

 Antal resenärer de tre senaste åren vid de småländska flygplatserna:

                                            Kalmar          Växjö           Jönköping          Oskarshamn

2007                                    174 107         169 512         106 968                12 403

2008                                    177 794         179 801           76 611                13 338

2009                                    157 025         148 442           61 706                13 295

 ___________________________

Ytterligare upplysningar lämnas av VD Hans Hjertonsson tel. 0480-45 90 20 eller Affärsutvecklare Ronny Lindberg tel. 0480-45 90 12