Kalmar BioScience AB

Kalmar BioScience och Jordbruksverket påbörjar samarbete kring provtagning av vilda fåglar

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 16:45 CEST

I maj påbörjas ett samarbete mellan Kalmar Bio Science och Jordbruksverket kring provtagning av vilda fåglar vid Ottenby Fågelstation. Syftet är att få en ökad kunskap om hur vanlig fågelinfluensa är bland vilda fåglar.

Provtagningen ska genomföras vid Ottenby Fågelstation på Öland och arbetet påbörjas i början av april. Anledningen till att Jordbruksverket valt Ottenby som en plats är att fågelstationen har ett bra urval av intressanta fågelarter, en gedigen erfarenhet av provtagning och väletablerade samarbeten med myndigheterna.

Rent konkret kommer arbetet att innebära att man på Ottenby Fågelstation bygger upp fångstplatser för fåglar. Därefter kommer analyser att genomföras på Högskolan i Kalmar som sedan levererar resultatet till Jordbruksverket. Provtagningen kommer att omfatta drygt ca 3000 fåglar under året och innefattar bla gäss, änder, vadare, svanar, måsfåglar och tranor – fågelarter som inte alltid blir omedelbart sjuka, men som kan föra med sig viruset. Hittills finns mest information om fåglar som hittas sjuka eller döda. Det ger kunskap i enskilda fall, men ingen övergripande bild av hur vanlig smittan är.

- Det nya samarbetet stärker länets position inom övervakning av influensavirus i naturen samt inom vaccinframställning, säger Calle Nyquist, VD Kalmar BioScience. Det bidrar också till att höja nivån på det kunskaps- och forskningscentrum med anknytning till vaccin som just nu byggs upp i länet.

Vid sidan av Ottenby fågelstation så kommer provtagningen även att äga rum vid Hornborgasjön i Västergötland, samt i mindre omfattning på ett antal andra platser. Provtagningen kommer att skötas av ett nybildat dotterbolag till Kalmar BioScience, Kalmar Surveillance AB. Verksamheten i bolaget kommer att ske i samarbete med ett antal partners, bland annat Högskolan i Kalmar och Ottenby Fågelstation samt Hornborgasjöns Fältstation.

Kontaktpersoner:
Calle Nyquist, VD Kalmar Bio Science, tfn: 0708-42 21 74
Clas Hermansson, Hornborgasjöns Fältstation, tfn:070-2540395
Åke Lindström, Sveriges Ornitologiska Förening, tfn 0706-975931
Johan Stedt, Ottenby Fågelstation, tfn 070-6538467