Alla tiders Kalmar

Kalmar får bidrag för sanering av Vassmolösa ångsåg

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2015 08:52 CEST

Kalmar får 4,5 miljoner kronor i bidrag för att åtgärda en del av föroreningarna vid Vassmolösa ångsåg. Det har Naturvårdsverket beslutat.

Vassmolösa ångsåg är ett högt prioriterat objekt i länet när det handlar om att åtgärda förorenade områden. Det står klart efter flera års utredningar och området rankas därför högt på länsstyrelsens prioriteringslista.

Det bedrevs sågverksamhet i Vassmolösa mellan år 1946 och 1976. Ett 40-tal personer arbetade på anläggningen och bland annat användes så kallat doppningsmedel. Doppningsmedlet gjorde så att virket inte blev blått av svampangrepp. Efter en tid visade det sig att detta ämne var giftigt. Det är doppningsmedlet som gett upphov till de föroreningar vi nu har hittat på platsen. Ämnena som hittats är dioxin och pentaklorfenol som båda är giftiga och svårnedbrytbara kemiska föreningar.

Vassmolösa ligger på Nybroåsen varifrån vatten tas för kommunal vattenförsörjning. Att marken där Vassmolösa ångsåg bedrivits är förorenad medför på lång sikt en risk för spridning till grundvattentäkten. Det gör det angeläget att genomföra saneringsåtgärder.

– Att Naturvårdsverket beviljar oss bidrag är mycket positivt. Även om det medel som beviljats bara avser en delåtgärd är det en viktig signal för oss att projektet är prioriterat, säger exploateringsingenjör Maria Jakobsson, Kalmar kommun.

Åtgärderna som fått bidrag omfattar doppningsplatserna och den närmaste omgivningen. Förberedelser och planering påbörjas direkt och grävarbetena börjar så snart som möjligt.

För mer information kontakta Maria Jakobsson, exploateringsingenjör Kalmar kommun, 0480-45 00 81, maria.jakobsson@kalmar.se Harald Persson, chef vatten Kalmar Vatten AB, 0480-45 12 16, harald.persson@kvab.kalmar.se Anders Svensson, miljöenheten Länsstyrelsen i Kalmar län, 010-223 85 94, anders.svensson@lansstyrelsen.se

Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer och en region som har framtiden för sig. Vi är landets yngsta universitetsstad och rankas i absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man göra utblickar finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm, reguljär trafik till Berlin samt en omfattande chartertrafik.

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 65 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!