Kalmar kommun

Kalmar kommun nominerad till Årets Handelskommun!

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 14:02 CEST

Tidningen Market och Handelns Utredningsinstitut (HUI) delar för första gången ut pris tillÅrets Handelskommun. Kalmar är först ut av fem nominerade kommuner.

Motiveringen för nomineringen lyder: "Kalmar visar på såväl kort som lång sikt en stark tillväxt inom både dagligvaru- som sällanköpsvaruhandeln. Kommunen möter den ökade konkurrensen från närliggande marknadsplatser och skapar möjligheter för nya etableringar både extern och i stadskärnan. Kalmar har också genomfört ett aktivt förändringsarbete av flera marknadsplatser och därigenom förstärkt och befäst sin ställning som östra Smålands handelscentrum.".

Kriterierna för att få priset är att Årets Handelskommun ska ha en positiv försäljningsutveckling under de senaste åren samt ett stigande försäljningsindex. Samverkan, pågående förändringsarbete och/eller en innovation i etableringens läge eller koncept premieras också.

Även om en kommun placerar sig högt under ett enskilt år i tillväxttakt behöver det inte betyda att detaljhandeln är bra. Tillväxten kan exempelvis vara hög därför att föregående år var särskilt svag. Däremot är det mer imponerande när omsättningsutvecklingen i en kommun år efter år placerar sig högt i undersökningen. Därför tas även hänsyn till en längre omsättningstrend då kommunen utses. Utvecklingen skall gärna vara synlig i fler än en bransch så att inte en enskild etablering kan få genomslag.

– Det här är kul för Kalmar och är ytterligare något som sätter oss på kartan. Jag vill tacka handlarna på Kvarnholmen, alla som jobbar på Giraffen, IKEA, företagarna i Berga, Baronen, kommunala tjänstemän och politiker, Destination Kalmar, länsstyrelsen, handeln i övriga Kalmar och alla ni andra som kämpat och slitit med att utveckla Kalmar som handelsstad. Alla ni ska en dag som denna sträcka på er lite extra, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson.

Övriga fyra nomineringar kommer att släppas längre fram i tidningen Market.

Den 18 september utses vinnaren bland dessa fem kommuner.

Kontaktpersoner:
Johan Persson, Kommunstyrelsens ordförande, 0480-45 00 21
Thomas Davidsson, Näringslivschef Kalmar kommun, 0480-45 00 61