Kalmar kommun

Kalmar kommun och Regionförbundet besökte näringsdepartementet

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 10:02 CET

I slutet av förra året lämnade Kalmar kommun, Regionförbundet i Kalmar län och Invest in Sweden Agency in ett strategidokument till Sveriges regering. I dokumentet lyfts ett antal områden fram där länet behöver regeringens stöd i samband med den stora kinesiska etableringen. Ambitionen är att Kalmar län ska bli norra Europas kinesiska handelscentrum och att vi ska kunna fungera som en modell för andra regioner som hanterar stora internationella investeringar.

En första uppföljning av dokumentet gjordes den 12 februari när näringsminister Maud Olofsson besökte Kalmar. Och igår, den 26 februari, fortsatte diskussionerna vid ett möte på näringsdepartementet. Roland Karlsson, kommunchef, Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar kommun, Håkan Brynielsson, regiondirektör, och Helena Nilsson, områdesansvarig för Näringsliv och Tillväxt på Regionförbundet i Kalmar län, träffade Jöran Hägglund, som är Statssekreterare hos Maud Olofsson.
– Vi hade ett väldigt bra möte. Under en och en halv timme gick vi igenom alla punkter i strategidokumentet och fick besked om att regeringen kommer att tillsätta särskilda kontaktpersoner för regionens kinasatsning. Vi kommer också att fortsätta diskutera vår framställan om ekonomiskt stöd på 10 miljoner kronor, säger Roland Karlsson.

Vid mötet diskuterades även andra kinesiska etableringar som är på gång på olika platser i Europa, bl.a. Amsterdam, Nederländerna och Kouvola, Finland.

Mer information
Roland Karlsson
Tfn: 0480-45 00 35, 070-316 44 42

Thomas Davidsson
Tfn: 0480-45 00 61

Håkan Brynielsson
Tfn: 0480-44 83 31, 070-560 01 21