Kulturrådet

​Kalmar län får 4,8 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2016 13:58 CEST

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Elva kommuner i Kalmar län får bidrag för nästa läsår. Sammanlagt 4,8 miljoner kronor går till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan. 22 000 elever omfattas.

Kulturrådet har i år prioriterat ansökningar med kulturinsatser som syftar till att integrera nyanlända barn i skolan och samhället.

– Kulturrådet vill särskilt lyfta skolor som tar emot en stor andel nyanlända barn och som har en genomtänkt och inkluderande kulturverksamhet, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Vi har prioriterat insatser som ökar elevernas förmågor inom kulturområdet och samtidigt ger möjlighet till förståelse för olika kulturer och nya kontaktytor.

De flesta av kommunerna i Kalmar anger att de har tagit emot ett stort antal nyanlända barn under det senaste året och beskriver i sina ansökningar hur dessa integreras i de planerade projekten.

Hultsfred kommun beviljas 229 000 kronor för en rad olika insatser. Bland annat satsar kommunen på ett musikprojekt inspirerat av El Sistema där nyanlända elever och övriga elever från olika kulturer möts med hjälp av musiken. Orkestern riktar sig till elever i årskurs 3 och 4 och kören till elever från och med årskurs 2.

Borgholms kommun planerar bland annat projekt inom bildkonst och design med graffittikonstnär som berättar om graffittins historia och låter eleverna prova själva. Andra insatser som planeras är introduktion i samtidskonst genom besök, utställning och workshop, utforskning av designprocessen med arbete i collage, teckning och tredimensionellt byggande som utmynnar i en utställning. Borgholm beviljas 250 000 kronor.

Samtliga kommuner beskriver de långa avstånden till professionell kultur och att det innebär stora kostnader när eleverna ska få ta del av konst- och kulturupplevelser. Där kan Skapande skola-pengar vara ett välkommet tillskott.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om bidragsmedlen blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 16

Hultsfreds kommun
Ingela Heldebro, Kultursekreterare
Telefon: 0495 24 05 03, 070 583 02 28
ingela.heldebro@hultsfred.se

Borgholm kommun
Kim Jakobsson, stabschef
Telefon: 0485 881 11, 070 644 49 35
kim.jakobsson@borgholm.se