Sveriges Kommuner och Landsting

Kalmar länstrafik vinnare av Tillgänglig Resa 2008

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 11:54 CEST


För sin satsning "En kollektivtrafik för alla" tilldelas Kalmar Läns Trafik AB priset Tillgänglig Resa 2008. Satsningen har lett till ökad tillgänglighet och kvalitet i resandet för många.

På SKL:s nationella konferens om tillgänglig kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor i Malmö tilldelades Kalmar Läns Trafik AB priset Tillgänglig Resa 2008. Juryns motivering löd:

"Kalmar Läns Trafik AB har genom sitt helhetstänkande med upplägget En kollektivtrafik för alla förbättrat tillgängligheten och kvaliteten i resandet för många. Genom Närtrafiken har Länstrafiken på ett utmärkt sätt lyckats förena den tidtabellsbundna och linjestyrda trafikens fördelar med den anropsstyrda trafikens flexibilitet och goda tillgänglighet. Nytänkande med Nattstopp har också ökat tryggheten och uppskattas mycket av färdtjänstresenärer."

SKL har instiftat utmärkelsen Tillgänglig Resa för att sprida goda exempel och inspirera andra. Utmärkelsen som delas ut varje år ges till någon som genomfört framgångsrika åtgärder till nytta för funktionshindrades resande.

Juryn består av representanter från De Handikappades Riksförbund (DHR), Svenska Färdtjänstföreningen, Örebro Läns landsting, Svensk Kollektivtrafik och SKL.

För mer information: Carin Johnsson, handläggare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggande, tfn 08-452 79 12, mobil: 070-508 79 32, carin.johnsson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01