Kulturrådet

Kalmar satsar brett i kulturplan

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 08:34 CET

Region Kalmar satsar på tre områden i sin kulturplan för 2014: Kulturell infrastruktur, barn och unga samt kulturarvet. Kulturplanen ligger till grund för de pengar Kalmar beviljas av Kulturrådet.

En stabil kulturinfrastruktur ska ge alla länsbor möjlighet att ta del av ett brett kulturutbud. Barn och ungdomar ska ha möjligheter att påverka kulturutbudet. Och länets kulturarv ska bevaras, användas och utvecklas.

– Under de fyra år som kultursamverkansmodellen varit igång har intresset för kulturfrågor i regionerna stadigt ökat, säger Erik Åström, koordinator för regionala frågor på Kulturrådet.

Region Kalmars kulturplan beskriver även några andra viktiga punkter för år 2014. Bland annat vill man utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer inom teater, musik och dans. Man vill också stärka arrangörsledet och arbeta för ett införande av det statliga ramavtalet för medverkans- och utställningsersättning. Vidare vill man driva ett läsfrämjandeprojekt för barn och unga samt lösa frågan hur glasbrukens arkiv kan digitaliseras och tas om hand.

– Regionernas kulturplaner visar en hög ambitionsnivå och god kvalitet överlag, säger Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturrådet.

Det är fjärde gången bidragen fördelas enligt kultursamverkansmodellen och 20 av 21 län ingår i modellen. Totalt fördelar Kulturrådet 1,2 miljarder för 2014.

Ytterligare information:
Erik Åström, koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
E-post: erik.astrom@kulturradet.se

Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
E-post: jochum.landin@kulturradet.se

Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
e-post: jelena.jesic@kulturradet.se