Kalmar kommun

Kalmardelegation reser till Kina

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 11:43 CET

I slutet av januari besökte tre arkitekter från Fanerdun Kalmar för att diskutera planeringen av Fanerduns hotell- och bostadsbyggnation. Det var starten på ett viktigt utbyte mellan kommunens och Fanerduns arkitekter. Dels för att vi ska hitta bra lösningar som passar in i Kalmars stadsmiljö. Dels för att vi har mycket att lära av varandras synsätt och sätt att arbeta.

Den 3 mars reser en grupp från Kalmar till Kina för att fortsätta diskussionerna. I gruppen ingår Thomas Davidsson, näringslivschef, Staffan Lindholm, stadsarkitekt, Björn Strimfors, planeringschef, Martin Storm, samhällsbyggnadschef samt Peter Kriegström, en konsult som samhällsbyggnadskontoret arbetar med vid utformningen av norra Kalmar. Peter Kriegström är landskapsarkitekt och har flera års erfarenhet av att arbeta i Kina.

Samma vecka reser även Wiola Hägglöf, vd för KalmarTurism AB, och Johan Gunnarsson, Regionförbundet i Kalmar län, till Kina för att delta vid en workshop anordnad av Visit Sweden.
– Vi kommer att delta i tre städer: Guangzhou, Shanghai och Beijing. Under workshopen kommer vi att hålla säljsamtal med kinesiska researrangörer, både vanliga resebyråer och arrangörer av s.k. tekniska besök, där resenären erbjuds studiebesök av olika slag. Vi hoppas att många ska vara intresserade av att lägga till Kalmar i sitt utbud, säger Wiola Hägglöf.

För mer information
Thomas Davidsson, näringslivschef,
tfn: 0480-45 00 61

Wiola Hägglöf, turistchef,
tfn: 0480-41 77 10