Västerbottens museum

Kalvträskskidan utsedd till Klenod 2010

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 10:13 CEST

Den 5 200 år gamla Kalvträskskidan från Västerbottens museum har utsetts till Klenod 2010. Tävlingen syftar till att lyfta fram det svenska kulturarvet genom att uppmärksamma spännande, sällsynta och vardagliga föremål ute i landet. Genom priset, som består av en Milox skyddsmonter, belyser tävlingen även det ökade behovet av klimatskydd och säkerhet kring dessa kulturskatter.

– Vi är jätteglada över att Kalvträskskidan har utsetts till Klenod 2010.  Skidan, som är äldre än Egyptens pyramider, kommer nu att kunna bevaras och visas upp på ett säkert sätt i framtiden. Med hjälp av skidan sätter vi fokus på Västerbottens unika vinterlandskap i vår forntidsutställning, säger Jans Heinerud, arkeolog vid Västerbottens museum.

Kalvträskskidan, som är 204 centimeter lång och 15,5 centimeter bred, hittades vid en dikesutgrävning 1924 i ett myrområde mellan byarna Fäbotjälen och Nybrännet, två kilometer öster om Kalvträsk. När den hittades var även den andra skidan intakt, den skadades dock i samband med att den förflyttades från fyndplatsen. Även en stav hittades vid platsen. Fyndet lämnades in till Umeå museum 1925 av jägmästare Aug Högdahl. På 1980-talet daterades skidan till 3 200 år f.kr. med hjälp av kol-14-metoden. Med sina 5 200 år är det därmed en av världens äldsta bevarade skidor.

– Sverige är fullt av kulturskatter! Genom Klenodtävlingen bidrar vi till ökad medvetenhet kring säkerheten för dessa. Runt om i landet finns det många ovärderliga föremål som hotas av såväl stöld som av att de inte förvaras i klimatsäkra montrar, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

33 bidrag anmäldes till Klenod 2010. Av dessa nominerade Klenods jury tio bidrag till final. Juryn har bedömt bidragen utifrån deras skyddsbehov, både vad gäller klimatkänslighet och stöldbegärlighet, samt framtida konservatorsproblem. Allmänheten har därefter kunnat rösta på sin favorit bland de tio finalistbidragen. Närmare tvåtusen personer röstade i Klenod 2010.

Klenod är en tävling som syftar till att lyfta fram och medverka till att rädda föremål som tillhör det svenska kulturarvet och som kan vara värdefulla både ur ett ekonomiskt och ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Tävlingen syftar även till att belysa vikten av att kunna skydda föremål mot stöld och klimatpåverkan samtidigt som de visas upp för allmänheten. Klenod 2010 stöds av Riksförbundet Sveriges Museer. Huvudsponsor är Milox Skyddsmontrar AB.

Pressbilder finns att ladda ner här:

http://www.klenod2010.se/klenoder/original/skidm.JPG

http://www.klenod2010.se/klenoder/original/kalvtrask.jpg

Besök gärna www.klenod2010.se

För mer information
Jans Heinerud, arkeolog Västerbottens museum, 070-204 22 77
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se  
Ann-Charlotte Backlund, Stockholms Stadsmuseum, 08-508 31 560,
ann-charlotte.backlund@stadsmuseum.stockholm.se
Randal Stranicky, vd Milox AB, 070-788 37 31, randal.stranicky@milox.se

Västerbottens museum samlar, vårdar och visar delar av Västerbottens breda kulturarv. Våra profiler är dokumentärfoto med unika bildsamlingar av Sune Jonsson och Bertil Ekholtz m fl, samt berättande – vi uppmuntrar och inspirerar att traditionen med muntligt berättande ska leva vidare. Museet finns i Umeå och här avlöser aktuella utställningar varandra. Här finns också världens äldsta skida!