Sirius IT

Kammarkollegiet väljer Sirius IT för e-förvaltningsstödjande tjänster

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 09:36 CET

Sirius IT har tecknat ramavtal med Kammarkollegiet om e-förvaltningsstödjande tjänster. Ramavtalets överordnade syfte är att underlätta för offentliga organisationer att leva upp till de mål som regeringen satt upp i sin strategi för e-förvaltning.

Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut i upphandling av ramavtal för e-förvaltningsstödjande tjänster och Sirius IT är en av de sex utvalda leverantörerna. Den s k överprövningsperioden har passerat och avtal har nu tecknats. Ramavtalet gäller för myndigheter, kommuner och landsting och löper över 4 år med möjlighet till ytterligare 1 års förlängning.

Ramavtalet ska underlätta för offentliga organisationer att tillhandahålla elektroniska tjänster för privatpersoner, företag och organisationer samt göra det enklare för dessa att ta del av offentliga uppgifter. Leverantören ska även tillhandahålla tjänster som stödjer säkert informationsutbyte och kontroll av elektroniska legitimationer.  För att myndigheterna ska uppfylla målet i regeringens e-handlingsplan ”så enkelt som möjligt för så många som möjligt” ska e-tjänsterna präglas av hög användbarhet och tillgänglighet.

- Vi är stolta över det förtroende som Kammarkollegiet visar oss. Våra e-tjänster finns redan idag hos många kommuner, landsting och myndigheter samt privata företag. Våra lösningar får höga betyg av användarna och vi har dokumenterad hög kompetens inom området. Vi ser fram emot att fortsätta att stödja offentliga organisationer i deras utveckling av e-förvaltningen, säger Andreas Wikholm, VD för Sirius IT.

Ramavtalet E-förvaltningsstödjande tjänster omfattar följande områden:

Kontaktstödjande tjänster som ska bidra till att tillhandahålla ett effektivt och användbart stöd för aktuella målgrupper hos privatpersoner, företag och organisationer.
 
Verksamhetsstödjande tjänster som ska stödja informationshantering och effektiv handläggning av ärenden inom den egna organisationen och i samverkan med andra.
 
Infrastrukturella tjänster som ska ge stöd i olika delar av ärendeprocessen och andra processer, såväl kontaktstödjande som verksamhetsstödjande.
 
I de tre tjänsteområdena ingår även införande- och driftstödjande tjänster som är stödtjänster till tjänsterna ovan, för att hjälpa myndigheterna att planera, införa, upprätthålla och följa upp tjänster för e-förvaltning.

Ramavtalet E-förvaltningsstödjande tjänster utgör en fortsättning på ramavtalsområdet Infratjänst 2003.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Lars-Ove Lindvall, kundansvarig Sirius IT, lars-ove.lindvall@siriusit.com, 0910-58 66 20
Andreas Wikholm, VD Sirius IT, andreas.wikholm@siriusit.com, 08-633 22 50

Sirius IT är en ledande leverantör av IT-lösningar inom e-tjänster, självservice- och handläggningsprocesser för kunder inom offentlig sektor och valda delar av näringslivet så att dessa kan förbättra tillgängligheten och servicen samt effektivisera sin verksamhet. Sirius IT i Norden har 400 medarbetare, varav 150 i Sverige. Bland kunderna finns SLL, Coop, Apoteket, Stockholms stad, Vetenskapsrådet och Åhléns. Läs mer på www.siriusit.se